Welkom op de site van Praktijk Lianne Langenkamp,

Verhuisbericht! 

Algemene voorwaarden Praktijk Lianne Langenkamp

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Lianne Langenkamp, Praktijk Lianne Langenkamp worden aangeboden

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken bij praktijk Lianne Langenkamp kunnen per telefoon, whatsapp of e-mail gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per email, whatsapp of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door praktijk Lianne Langenkamp geldt als datum van de annulering.

3.2 Consulten kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Daarna wordt het uurtarief aan de cliënt doorberekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen voor de consulten of workshops en overige verkoopartikelen kunnen overgemaakt worden of ter plaatse na afloop van het consult, contant afgerekend worden. 

4.2 Op de factuur staat dat de factuur binnen 14 dagen moet zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald. De termijnen/termijnbedrag wordt in overleg afgesproken.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Praktijk Lianne Langenkamp behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering €15,-administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt, dwz. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig met de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering.

5.1 De gesloten overeenkomst met Praktijk Lianne Langenkamp leidt voor Praktijk Lianne Langenkamp tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Praktijk Lianne Langenkamp behandeld óf op locatie óf thuis. De afspraak hierover wordt in overleg gemaakt, met eventuele extra vergoeding als reiskosten a (€0,19 per km)

5.4 Voor zover Praktijk Lianne Langenkamp voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Praktijk Lianne Langenkamp uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Praktijk Lianne Langenkamp als de cliënt zelf een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Praktijk Lianne Langenkamp en de cliënt op te lossen.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn of haar betalingsverplichting.

6.5 Het indienen van een klacht geeft niet automatisch het recht tot volledige teruggave van het betaalde consulttarief. Praktijk Lianne Langenkamp zal met de cliënt in goed overleg de klacht proberen op te lossen. Volledige teruggave is mogelijk binnen 4 weken na het indienen van een erkende klacht, 50% van het consultbedrag kan, indien in overleg, tot 8 weken na afspraak worden geretourneerd, na indienen van een erkende klacht. Na 8 weken vervallen alle rechten op restitutie.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Praktijk Lianne Langenkamp verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Praktijk Lianne Langenkamp verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Praktijk Lianne Langenkamp dat cliënten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Praktijk Lianne Langenkamp zal altijd adviseren en of doorverwijzen om met  klachten naar desbetreffende huis/dierenarts of specialist te gaan. NEI therapie is geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts, dierenarts of ander medisch specialist.

7.4 Praktijk Lianne Langenkamp is niet verantwoordelijk voor conflicten die zijn ontstaan, doordat meerdere leden uit eenzelfde familie of kennissen kring in behandeling zijn bij Praktijk Lianne Langenkamp. De cliënt mag erop vertrouwen dat alles wat er in een consult wordt besproken, dit enkel op dat moment gebeurd. In een consult wordt getest, wat op dat moment ten goede komt van de cliënt, dit kunnen ook gevoelens zijn van bekenden van de cliënt, enkel is dit in het perspectief van de geteste en zegt niks over de andere partij. Restitutie eisen die ontstaan vanuit conflicten met derden, worden dan ook niet gehoord.

7.5 Door een afspraak te maken bij Praktijk Lianne Langenkamp, geeft de cliënt toestemming aan Praktijk Lianne Langenkamp, om bepaalde gegevens en informatie vast te leggen en op te slaan gedurende een periode van 15 jaar dit ivm voorwaarden mbt het bewaren van gegevens om te kunnen overleggen aan de belastingdienst, AVG en aanverwante instellingen.